Riksantikvarieämbetet

Unga flickor sitter med ryggen till och formar hjärtan med händerna

2016 bjuder på folkrörelser, samhällsengagemang och arkeologi

Anmälan har öppnat! För att skapa intresse och sprida förståelse för kulturarvets betydelse i samhällsutvecklingen arrangerar Riksantikvarieämbetet varje år Kulturarvsdagen och Arkeologidagen. Under maj och juni tar vi emot anmälningar från alla som vill medverka med visningar, föredrag, utställningar eller andra


Nyhetslista

 • ”Landskapets kyrkor” fritt tillgängliga

  Omslag till flera delar av Lanskapets kyrkor

  Nu finns de hittills utgivna delarna av rapportserien ”Landskapets kyrkor” tillgängliga via publikationsdatabasen Samla. De går även att beställa i tryckt form som Print-on-demand. Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i dessa rapporter en översikt av kyrkobyggandet i femton landskap från medeltiden till

  Publicerad:

  Antal kommentarer: 2

  Kategorier: kyrkor, Landskap

 • Till skydd för det europeiska landskapet

  Björkö-Birka

  Under den kommande våren och hösten kommer Riksantikvarieämbetet att genomföra en studie av hur landskapskonventionen påverkat verksamheten hos myndigheter, regionala samverkansorgan, kommuner, frivilligorganisationer och forsknings- och utbildningsväsende. Uppdraget att redovisa arbetet med att ta tillvara den europeiska landskapskonventionens (ELC) perspektiv, fastlogs

 • Gotlands historia, snart i Minecraft

  Ringmuren vid Norderport. Illustration av PA Säve.

  Snart får vem som helst lov att bygga, renovera eller riva Visby ringmur – i spelet Minecraft. Riksantikvarieämbetet och Lantmäteriet har påbörjat ett samarbete för att göra Gotlands kulturarv tillgängligt i spelets värld. Byggstart är beräknad till augusti. I augusti

  Publicerad:

  Antal kommentarer: 3

  Kategorier: Öppna data

Fler nyheter